Dr Jin-Xiang Huang

Research Associate

 

Contact Details

Office : E7A 430
Phone : 61-(0)2-9850 6121
Fax : 61-(0)2-9850 8943
email : jinxiang.huang@mq.edu.au

Dr Jin-Xiang Huang
GEMOC, Department of Earth and Planetary Sciences
Macquarie University NSW, 2109
AUSTRALIA